مبارزه با فساد اقتصادی واداری ...

سلام 

باتوجه همایش اخیرمبارزه با فساداقتصادی که امروز 17 اذر برگزار شد دوستان و هموطنان توجه داشته باشند که اقای رئیس جمهور برای حل مشکل از مردم کمک خواستندکه همه قوا و مردم دست به دست هم دهند تا ریشه فسادرا خشک کنیم.لطف نظرات وطرح و هرپیشنهادی که برای مقابله با فساد اقتصادی و اداری داردی بیان کنید.

/ 0 نظر / 11 بازدید