پس کجایند ...

پس کجایند آنان که برظلم تاریخ می نالیدن و بر آزادی قصه می ساختند،شاید نیستند که نیستندوشایدهم درآن جدال جان باختند که باختند... باید به شرم نشست.

پس کجایند مردان بی ادعا...

/ 1 نظر / 12 بازدید
یاور

خوب